Algemene voorwaarden ouder-kind yoga

Deelname aan de workshops voor ouder en kind betekent dat je akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

Deelnemers: Ieder kind wordt vergezeld door een ouder/verzorger of iemand anders waar het kind vertrouwd mee is.

Aanmelden: Je meldt je aan via het inschrijfformulier op www.kinderyoga-hoofddorp.nl.
Als de groep vol is, worden jullie op de wachtlijst geplaatst, je wordt hierover geïnformeerd. Indien je hiervan geen gebruik (meer) wilt maken, hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.

Jullie plek is pas definitief gereserveerd na ontvangst van het cursusgeld. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

Cursusgeld: De kosten per workshop bedragen € 19,50 voor ouder en kind samen.

Kinderyoga Hoofddorp behoudt zich het recht voor het cursusgeld tussentijds te verhogen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. De verhoging geldt niet voor de workshops die al volledig betaald zijn door de deelnemer.

Betalen: Je ontvangt een link met een betaalverzoek. Eventueel kun je ook zelf het cursusgeld overmaken op NL83 KNAB 0258 5176 70, onder vermelding van OKY, de datum van de workshop(s) en de voornamen van de deelnemers.

Afmelden: Afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden. Je kunt je afmelden via info@kinderyoga-hoofddorp.nl of telefonisch op 06-50495277. Afmeldingen op de dag zelf, graag telefonisch doorgeven.

Bij afmelding vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Indien je je meer dan 7 dagen van te voren afmeldt, verschuift je inschrijving in overleg naar een andere datum.
Indien je je 7 (of minder) dagen van te voren afmeldt, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Je laat iemand uit je familie- of vriendenkring jullie plek overnemen (meld dit van te voren bij Kinderyoga Hoofddorp) en jullie verrekenen onderling het lesgeld.
  • Kinderyoga Hoofddorp probeert iemand anders te vinden die jullie plek overneemt. Regelmatig staan er mensen op de wachtlijst die blij zijn met een vrij komende plek. Als dit lukt, mogen jullie de gemiste les op een andere datum inhalen. Als het niet lukt, vervalt helaas ook de betaalde les.

Afwezigheid van de docente: Indien de docente een keer niet in staat is een les te verzorgen, word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een (door Kinderyoga Hoofddorp te bepalen) ander moment ingehaald worden of er zal een vervangend docent(e) geregeld worden. Pas als deze beide opties in de praktijk niet haalbaar blijken, zul je voor de gemiste les restitutie van het cursusgeld ontvangen.

Ongevallen en aansprakelijkheid: Kinderyoga Hoofddorp stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.

Kinderyoga Hoofddorp stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.

Kinderyoga Hoofddorp stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door een kind of zijn/haar begeleider wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van Kinderyoga Hoofddorp of Stoked about Yoga.